BONY NA CYFRYZACJĘ

Skorzystaj z okazji !

Dofinansowaniem zostaną objęte projekty, które mają na celu zwiększenie wykorzystania technologii cyfrowych, a w tym zakup lub licencjonowanie oprogramowania, sfinansowanie usług niezbędnych do wdrożenia rozwiązania cyfryzacyjnego.

Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowanych: 85%

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu – 60 tys. PLN

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu – 300 tys. PLN