TIM

TECHNICAL INFORMATION/INTEGRATION MANAGER

Techniczny INFORMACYJNY / INTEGRACYJNY Manager (TIM) jest platformą dla planowania 3D, pozwalającą zoptymalizować procesy związane z produkcją, logistyką, montażem i uzyskać dostosowane do potrzeb użytkownika graficzne raporty. Dzięki temu, że praca w TIM jest oparta na modelu 3D, proces zarządzania procesami jest jasny i przebiega intuicyjnie.

NAJWAŻNIEJSZE MOŻLIWOŚCI

INTEROPERACYJNOŚĆ

Integracja między systemami CAD, ERP, CAM i rozszerzeniami-modułami programu TIM pozwala uzyskać dużą efektywność w procesie produkcyjnym, transporcie i montażu. Dzięki modelowi projektu 3D, niezbędna informacja o każdym elemencie może być dostępna po jednym kliknięciu na element. Program TIM umożliwia wizualizację i monitorowanie całego procesu produkcyjnego.

Rozliczenia w systemie ERP odbywają się przez interfejsy:

  • Formaty danych KST, ADS, ADS-XML, PXML, IFC
  • Kontrolowany proces transferu danych umożliwiający eksport wysyłanie do systemu ERP plików i/lub treści w różnych formatach (np. prognozy zapotrzebowania materiałowego, przekaz na produkcję, fakturowanie)

Generowanie danych produkcyjnych może być wykonane przez interfejsy:

  • IFC4 precast
  • PXML lub interfejs Unitechnik CAD-CAM zawierający rysunki elementów
  • Indywidualnie konfigurowany zgodnie z systemami docelowymi
  • O dowolnej zawartości, nazwy pliku i katalogu wyjściowego
  • Dla systemu ERP lub bezpośrednio na produkcje.

ZARZĄDZANIE PROCESEM PRODUKCJI

Oprogramowanie TIM pozwała zwizualizować proces produkcji i kontrolować aktualny stan każdego elementu, a tym samym w prosty sposób informuje o przygotowaniu do pracy, produkcji, sprzedaży i postępie procesu w projekcie budowlanym.

System do zarządzania stanami oferuje opcję precyzyjnego odwzorowania spersonalizowanego procesu roboczego dla elementów prefabrykowanych.

PRZYGOTOWANIE PROCESU PRODUKCYJNEGO

Moduł Assembler pozwala, po wybraniu projektu lub jego części w strukturze budynku projektu, szczegółowo przeglądać model budynku 3D i pobierać informacje o każdej prefabrykowanej części, częściach instalacyjnych aż po zbrojenie i dokumentację dotyczącą tych elementów.

Istnieje możliwość przydzielenia terminów realizacji dla każdej produkowanej części i automatycznie uzyskać harmonogram procesu produkcji.

Zintegrowane funkcje komunikacji pozwalają na wymianę informacją na temat tych elementów, która może być przedstawiona w sposób dostosowany do wymagań inwestora i innych uczestników procesu projektowania.

System do zarządzania stanami oferuje opcję precyzyjnego odwzorowania spersonalizowanego procesu roboczego dla elementów prefabrykowanych.

PROCES PRODUKCJI

Moduł Production Manager umożliwia optymalne planowanie i umieszczenie elementów prefabrykacji na liniach produkcyjnych i paletach. Ponadto, moduł Production Manager pozwala skonfigurować linie produkcyjne.

Dane, plany i listy mogą być przygotowane do produkcji, a następnie mogą zostać utworzone dla nich raporty. Niezależnie od tego, czy jest to UNI, PXML, ADS (BVBS) czy IFC, TIM generuje te raporty zgodnie z Twoimi indywidualnymi wymaganiami.

Proces może być zautomatyzowany lub zintegrowany ze złożonym procesem roboczym.

Dodatkowo, istnieje możliwość wygenerowania etykiet, które można zsynchronizować z odpowiednią aplikacją mTIM dla urządzeń mobilnych.

TRANSPORT

Moduł Delivery Manager oferuje opcję układania elementów w 3D. Dzięki temu modułowi oprogramowaniu TIM można zoptymalizować transport do miejsca montażu, bazując na informacji z modelu 3D lub z odpowiedniej listy.