Prefabrykacja – PLANBAR

Allplan Precast (Planbar)

Nowoczesne metody wspomagania i automatyzacji

Allplan Precast (Planbar) jest zaawansowanym narzędziem, działającym zgodnie z technologią BIM, służącym do projektowania konstrukcji prefabrykowanych i automatycznego przekazywania niezbędnych danych dla działania linii produkcyjnych tworzenia prefabrykatów

Dzięki Allplan Precast możliwe jest automatyczne generowanie wszystkich rzutów z modelu, łącznie z szalunkami i zbrojeniem. Na początku należy ustawić wszystkie reguły oraz lokalizacje wszystkich elementów dokumentacji, a następnie elementy zostaną automatycznie wygenerowane po wprowadzeniu ich w model. 

Allplan Precast wspomaga proces projektowania różnych elementów prefabrykowanych w wielu aspektach. 

Konkretne moduły tego programu są dedykowane różnym typom elementów prefabrykowanych:

 • stropy: FILIGRAN (z wypełnieniem lub bez), KANAŁOWE (sprężone lub niesprężone), PEŁNE (MASYWNE), TYPU TT, KULOWY (Cobiax®, BubbleDeck®), GĘSTOŻEBROWANY CERAMICZNY (podwieszany lub stały)
 • ściany: PEŁNE (MASYWNE), PODWÓJNE (IZOLOWANE), PODWÓJNE (ZESPOLONE), Typu SANDWICH
 • prefabrykaty inne: schody, balkony, słupy, belki inne
 • unikatowe prefabrykaty

NAJWAŻNIEJSZE MOŻLIWOŚCI

TECHNOLOGIA BIM W PREFABRYKACJI

Allplan Precast pozwala na wymianę danych z innymi programami i systemami poprzez wiele formatów transmisji danych. Istnieje możliwość eksportu na linie produkcyjne, komputery sterujące lub bezpośrednio do maszyn.

Program pozwala na import/eksport modeli, rysunków i danych w najbardziej rozpowszechnionych formatach (UNI, IFC, IFC4 PRECAST, DXF, DWG, PDF, 3D-PDF, 3DS, PXML i około 40 innych).Pln

AUTOMATYCZNE GENEROWANIE RZUTÓW I WIDOKÓW

Program Allplan Precast łączy w sobie zalety modeli trójwymiarowych wraz z gotowymi narzędziami do przygotowaniu rysunku. Po jednorazowym przygotowaniu szablonu dokumentacji oraz dostosowaniu arkuszy, dokumentacja każdego kolejnego projektu będzie automatycznie opracowywana na podstawie elementów stworzonych w środowisku 3D. 

Ponadto, zmiana parametrów opisowych, ma wpływ na geometrię modelu. W ten sposób użytkownik może pracować zgodnie z własnym stylem pracy.

ZBALANSOWANE GRAFICZNE I PARAMETRYCZNE POŁĄCZENIE

Zawarte w programie sparametryzowane komponenty pozwalają na osiągnięcie wysokiej wydajności w przypadku elementów seryjnych. Dodatkowo, wbudowane narzędzia do modelowania 3D, umożliwiają wytworzenie elementów prefabrykowanych o dowolnej geometrii. 

Pracuj szybko i bez ograniczeń!

AUTOMATYZACJA PRZY PROJEKTOWANIU

Allplan Precast, bazując zarówno na dokumentacji 2D jak i na modelach 3D, wykorzystuje przemyślane funkcje oraz specjalistyczną automatyzację prefabrykacji, niezależnie od tego, na  którym etapie pracy jesteś. Nawet przy wprowadzeniu elementu możesz to zrobić na wiele sposobów, zaczynając od zwykłego wprowadzenia elementu poprzez wyrysowanie obrysu, a kończąc automatycznym wychwytywaniem geometrii, elementy będą od razu wprowadzone i rozbite wg ustalonych parametrów.

NARZĘDZIA DO PROJEKTOWANIA KONSTRUKCJI MONOLITYCZNYCH W ZESTAWIE

Program oparty jest na programie Allplan, tzn. zawiera wszystkie funkcje znajdujące się w bazowym programie Allplan czyniąc go doskonale skoordynowanym z pakietem podstawowym. Bazą programu jest wersja Allplan AEC

Allplan AEC

Funkcjonalność do projektowania typowych i unikatowych elementów prefabrykowanych [balkony, schody, słupy, podciągi, pojedyncze stropy lub ściany].

Zawartość:

 • pełna wersja Allplan (wszystkie funkcje Allplan Architecture oraz Allplan Engineering)
 • Intelligent Precast Element [IPE]
 • BIM Booster
 • MEP Assistant
 • IFC Assistant

Allplan Precast Slabs

Zawartość Allplan AEC oraz funkcjonalność do projektowania stropów prefabrykowanych: FILIGRAN (z wypełnieniem lub bez), KANAŁOWYCH (sprężone lub niesprężone), PEŁNYCH (MASYWNNYCH).

Zawartość:

 • pełna wersja Allplan
 • moduły do projektowania stropów prefabrykowanych: typu filigran, kanałowe oraz pełne
 • Intelligent Precast Element [IPE]
 • BIM Booster
 • MEP Assistant
 • IFC Assistant

Allplan Precast Walls

Zawartość Allplan AEC oraz funkcjonalność do projektowania ścian prefabrykowanych: PEŁNYCH (MASYWNYCH), ZESPOLONYCH, ZESPOLONYCH Z IZOLACJĄ, Typu SANDWICH.

Zawartość:

 • pełna wersja Allplan
 • moduły do projektowania ścian prefabrykowanych: typu pełnych, zespolonych, zespolonych z izolacją, typu sandwich oraz pełne
 • Intelligent Precast Element [IPE]
 • BIM Booster
 • MEP Assistant
 • IFC Assistant

Allplan Precast

Funkcjonalność z Allplan AEC, Slabs oraz Walls.

Zawartość:

 • pełna wersja Allplan
 • moduły do projektowania stropów prefabrykowanych: typu filigran, konałowe oraz pełne
 • moduły do projektowania ścian prefabrykowanych: typu pełnych, zespolonych, zespolonych z izolacją, typu sandwich oraz pełne
 • Intelligent Precast Element [IPE]
 • BIM Booster
 • MEP Assistant
 • IFC Assistant

Niezależnie od modułu, projektowanie prefabrykatów wygląda podobnie, jedynie funkcje różnią się nieznacznie w kontekście konkretnych typów elementów. W poniższym filmie można zapoznać się jak wygląda proces wprowadzenia stropów typu filigran – jednego z najpopularniejszych typów prefabrykatów konstrukcyjnych obsługiwanych przez Allplan Precast (Planbar). Prefabrykowane płyty typu filigran są przygotowywane według indywidualnego projektu.

Odtwórz wideo