Prefabrykacja – PLANBAR

Projektowanie prefabrykatów, niezależnie od modułów, wygląda podobnie, jedynie funkcje różnią się nieznacznie w kontekście konkretnych typów elementów.
Prefabrykowane płyty typu filigran są przygotowywane według indywidualnego projektu.

Opracowanie elementów konstrukcji prefabrykowanej w Allplan Precast (PLANBAR)

Przygotowanie i dostosowanie środowiska dla projektu

Katalogi

Parametry elementów prefabrykowanych można odrębnie zdefiniować w rozdziale „Katalogi”. Po wprowadzeniu parametrów można je zapisać i utworzyć biblioteki stropów mających rożne charakterystyki dla jednej wytwórni, bądź przypisać odpowiednie parametry płyt dla wielu wytwórni elementów prefabrykowanych.
Chodzi np. o stosowaną przez wytwórcę szerokość standardowych, „niedzielonych” płyt ( np. 250cm lub 240 cm ) oraz szerokość tzw. płyt „połówkowych” (122cm lub inne). Można tez konfigurować różne typowe rozstawy zbrojenia, różne kształty oraz długości wyprowadzonych z płyt prętów.
Dodatkowo można tez wprowadzić takie parametry, jak np. typ dźwigu stosowanego na budowie – w zależności od jego udźwigów oraz ustawienia program ułatwi kwestię dzielenia płyt uwzględniając ich ciężar.

Typy zbrojenia dla elementów mogą być przedefiniowane i dostosowane do każdego zakładu. Już na etapie początkowym, używając wyników z obliczeń statycznych, można tworzyć zbrojenie płyty poprzez dopasowywanie typu zbrojenia deklarując potrzebną powierzchnię zbrojenia wymaganej dla płyty. Program wówczas „sam” dobiera najbliższy możliwy typ zbrojenia.

Po określeniu w ten sposób tzw. zbrojenia podstawowego można również zdefiniować zbrojenie dodatkowe czyli np. zbrojenie przy wolnych krawędziach, otworach, w miejscach szczególne wytężonych. W przypadku stropów filigran, podobne ustawienia można przypisać do kratownic i ich rozstawów albo jedynie określić warunki graniczne tj. maksymalny rozstaw kratownic oraz ich odległość od krawędzi płyt – program w zależności od szerokości dostosuje rozstawy. Analogicznie jak przy prętach można również wprowadzić kratownice dodatkowe (otwory, krawędzie swobodne, itd.)

Wprowadzenie i modyfikacja

Wprowadzenie

Elementy mogą być wprowadzone na różne sposoby, w zależności od konkretnych zadań oraz od wytycznych, które posiadamy. Jest tak głównie po to, aby użytkownik mógł sam dostosować środowisko pracy pod siebie i w taki sposób przyspieszyć swoją pracę.
Istnieją następujące sposoby tworzenia elementów:

  • Używając podkład 2D z innych formatów, *.dwg, *.dxf, *.pdf, inne formaty (jedno kliknięcie w dowolnym miejscu w środku obrysu)
  • Wprowadzając własny obrys liniami 2D w programie (a następnie jedno kliknięcie w dowolnym miejscu w środku obrysu)
  • Przekształcając już istniejące stropy w płyty filigran, z modelu utworzonego w innym programie, działającym zgodnie z technologią BIM, np. Allplan.
  • Tworząc strop bezpośrednio w środowisku Planbar (należy wprowadzić każdy punkt stropu ręcznie).

Stropy mogą być wprowadzone poziomo, jak również pochylone. Przy każdym z tych sposobów podział stropu na płyty filigran odbywa się automatycznie uwzględniając ustawienia z poprzedniego rozdziału.

Jedna z możliwości tworzenia stropów architektonicznych w programie Planbar przedstawiona jest poniżej:

Odtwórz wideo

 

Na filmie poniżej przedstawiono w jaki sposób można dodać otwory do stropów architektonicznych w programie Allplan Precast (Planbar). Te elementy architektoniczne mogą być utworzone w Allplan Precast lub zaimportowane z innych programów działających zgodnie z technologią BIM.  

Odtwórz wideo

Modyfikacja

Podział elementów i ich wymiary mogą być modyfikowane w każdej chwili projektowania prefabrykatów. Dotyczy to również krawędzi płyt (można zmieniać fazy górne, dolne na krawędziach), krawędzi przy otworach (np. przy schodach dodać konsole), automatycznego wprowadzania zamków przy krawędziach. Po dodaniu otworów do płyt zbrojenie i elementy gotowe (np. haki itp.) będą dostosowane.
Umieszczenie płyt może odbywać się względem wskazanego punktu lub automatycznie wg ustalonej reguły. Wymiary płyt mogą być zróżnicowane.

Dokumentacja i dane na produkcję

Katalogi rysunków / szablony arkuszy

Elementy dla dokumentacji, takie jak widoki, przekroje, plany, zestawienie itp. można umieścić ręcznie za każdym razem albo zdefiniować szablon, gdzie odrębnie zostaną wyznaczone elementy oraz ich lokalizacja. W drugim przypadku elementy dokumentacji dla wprowadzonych obiektów będą automatyczne umieszczone w dokumentacji.

W filmie poniżej pokazany został jeden ze sposobów tworzenia podziału stropu architektonicznego na płyty filigran. Należy podkreślić, że jest to tylko jedna z wielu możliwości opracowania dokumentacji w programie Allplan Precast. Można np. przekształcić zaimportowane modele i rozbić je na elementy prefabrykowane albo użyć podkład z .dwg, wystarczy jedno kliknięcie w środku obrysu.

Odtwórz wideo

Dane na produkcję

Istnieją różne sposoby przekazywania danych na wytwórnie do produkcji, w zależności od tego jakie wyniki wytwórnia powinna otrzymać. Są to i dokumentacja graficzna, i raporty. Ponadto, w przypadku, gdy maszyny i linie produkcyjne wspierają odpowiednie formaty (UNITECHNIK), dane te można przekazać bezpośrednio na produkcję.

Można wysłać dane produkcyjne używając wyłącznie odpowiedniego modułu Allplan Precast albo zoptymalizować proces produkcji  prefabrykatów za pośrednictwem programu Tim.