Prefabrykacja – PLANBAR

PLANBAR (Allplan Precast)

Nowości w wersji 2019

Firma BIMplatform ma przyjemność poinformować o pojawieniu się nowej odsłony programu Planbar – wersji 2019.
Planbar (wcześniej Allplan Precast) jest zaawansowanym narzędziem, działającym zgodnie z technologią BIM, służy do projektowania konstrukcji prefabrykowanych i automatycznego przekazywania niezbędnych danych dla działania linii produkcyjnych tworzenia prefabrykatów.

 

Moduł Planbar: DETAILING 2019

SWOBODNE TWORZENIE I DEFINIOWANIE ELEMENTÓW

W wersji Planbar 2019 typy elementów mogą być zdefiniowane przez użytkownika jako jedno lub kilku warstwowe, dotyczy to wszystkich elementów konstrukcyjnych.
Każdy rodzaj obiektów da się przekształcić w elementy prefabrykowane konstrukcyjne (takie jak: płyty, ściany, schody, słupy oraz inne), a następnie opracować według koncepcji pracy w programie Planbar.
Obiekty, które można przekształcić, to m. in.:

  • Bryły 3D
  • PythonParts
  • Obiekty zdefiniowane przez użytkownika
  • Obiekty/elementy architektoniczne

UPROSZCZONY SYSTEM MODELOWANIA

Wraz z wersją Planbar 2019, zostało usprawnione modelowanie elementów prefabrykowanych, a także ich edycja manualna. Daje to m. in. możliwość wstępnego zdefiniowania geometrii bez konieczności panelizacji. Zbrojenie podstawowe i dodatkowe może być tworzone za pomocą modułu „Inżynieria”. Dzięki IFC Assistant definiowanie obszarów betonowych oraz izolacyjnych zostało znacznie usprawnione. Ułatwiona została również wymiana informacji z MEP Assistant oraz BIM Booster.
W najnowszej wersji programu każdy typ elementu ma swoją własną konfigurację. Liczba warstw jest dowolnie definiowana. Użytkownik może zdefiniować symbol dla każdego typu elementu. Etykietowanie, tworzenie punktów odniesienia i kierunków rozpiętości odbywa się analogicznie, jak w Module iParts.

Moduł Planbar: IFC ASSISTANT (od wersji Planbar 2019)

PRZYGOTOWANIE ZAIMPORTOWANYCH DANYCH MODELU

IFC Assistant umożliwia tworzenie wielowarstwowych elementów. Typy komponentów i parametry materiałów ustawione są automatycznie na podstawie reguł. Geometria obiektu jest automatycznie sprawdzana a poszczególne jej elementy przypisywane są odpowiednim warstwom, co w rezultacie pozwala na szybkie opracowanie precyzyjnej dokumentacji. Komponenty można zdefiniować odpowiednio do wysłania na linie produkcyjne (NC data, rysunki zestawcze).

MAPOWANIE ATRYBUTÓW

Dzięki tej funkcji możesz przeanalizować atrybuty importowanych komponentów oraz „nauczyć” system, aby samodzielnie je wykrywał i sortował automatycznie.

Moduł Planbar: MEP ASSISTANT

Model elementów prefabrykowanych tworzony jest na podstawie modelu architektonicznego oraz modelu MEP. Model architektoniczny może być importowany z programów takich jak: Allplan, ArchiCAD, Revit, Vektorworks, itp. (w formacie *.ifc lub natywnym). Model MEP można importować z: AX3000, RevitMEP, DDS-CAD, itp. (również w formacie IFC lub natywnym). Stworzony model elementów prefabrykowanych zawiera zbrojenie, panelizację, otwory, urządzenia. Na jego podstawie generowanie są rysunki produkcyjne, zawierające wszystkie niezbędne dane (w systemie MES) oraz rysunki zestawcze (w systemie ERP).

Ulepszenia MEP Assistant:
• Dowolny obrót i przesunięcie poszczególnych elementów w układzie współrzędnych
• Możliwość podglądu zmian przed ich wprowadzeniem
• Dodawanie ulubionych ustawień w miejscach łączenia komponentów

Moduł Planbar: iParts – automatyczne zbrojenie schodów

Zazbrojenie schodów odbywa się w pełni zautomatyzowany sposób na podstawie parametrycznego modelu iParts. Użytkownik ma możliwość zdefiniowania własnej bryły lub modyfikacji istniejących. Model klatki schodowej uwzględnia wygięte siatki oraz haki montażowe.

ROZBUDOWANIE PLATFORMY bim+ o prefabrykacje

Za pomocą platformy bim+ można wymieniać oraz łączyć modele. Wraz z wersją 2019 została ona rozbudowana o elementy prefabrykowane. Platforma ta umożliwia również pracę zespołową nad całym projektem lub jego pojedynczymi elementami. Jest to rozwiązanie, które minimalizuje błędy oraz kolizje (geometrii, zbrojenia, elementów gotowych, MEP), wynikające z braku koordynacji pomiędzy specjalistami z różnych branż budowlanych.

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W TIM

TIM jest platformą dla planowania 3D, pozwalającą zoptymalizować procesy związane z produkcją, logistyką, montażem i uzyskać dostosowane do potrzeb użytkownika graficzne raporty. Dzięki temu, że praca w TIM jest oparta na modelu 3D, proces zarządzania procesami jest jasny i przebiega intuicyjnie.
W porównaniu do wersji 2018, wersja 2019 skupia się jeszcze bardziej na efektywnym zarządzaniu całym procesem budowlanym na każdym jego etapie. Funkcja UltraList pozwala na sprawne zarządzanie elementami, ich szybką lokalizację, a także na pełną kontrolę. Nowością w programie jest format eksportu *.csv oraz rozszerzone spektrum atrybutów i zmiennych. Konfiguracja zależności może być dowolnie definiowana. Dynamicznie konfigurowany stos samodzielnie generuje raporty oraz zapewnia wolność od ograniczeń układu, jest to narzędzie, które można dostosować do indywidualnych potrzeb.