Planbar: moduł MEP Assistant

MODUŁ PROGRAMU PLANBAR “MEP Assistant” upraszcza łączenie modelu z elementów prefabrykowanych z elementami MEP 
(wod.-kan., wentylacji, elektrycznych i mechanicznych).

Elementy MEP (wod.-kan., wentylacji, elektrycznych i mechanicznych) mogą zostać natychmiastowo dodane do konstrukcji prefabrykowanej.

  • Przekonwertuj model instalacji w natywne elementy Planbar.
  • Wyszukaj i rozwiąż wszystkie kolizje (dodaj otwory, otwory z odsunięciem, elementy gotowe).

TWOJE KORZYŚCI

  • Zwiększona jakość i wydajność dzięki automatycznemu wykrywaniu obiektów IFC/DWG i wyświetlaniu kolizji.
  • Oszczędność do 75% czasu (na podstawie wyników Klientów) dzięki bezpośredniej konwersji danych IFC/DWG na obiekty Planbar.
  • Niestandardowe obiekty IFC można łatwo przekształcić w natywne elementy (specyficzne) dla środowiska Planbar.
  • Filtruj i grupuj obiekty IFC i łącz je z obiektami Planbar.
  • Poprawiony przepływ pracy przy szybkiej konwersji obiektów IFC w obiekty natywne Planbar. 

So far I have had very good experiences with the MEP-Assistant, as I am saving a lot of time in large (BIM) projects. Before the introduction of the MEP-Assistant, an average precast slab area of 1,000 m² took over 2 hours, when more than 1 type of fixture per m² was present in the slabs. Now thanks to the MEP-Assistant, I have been able to reduce that to 20 – 30 minutes. On top of that, the MEP-Assistant assures an automatic collision control and correct fixture placement in the floor.

Ronald Buitenhuis, BIM designer, DeHoopPekso

INNE MODUŁY PROGRAMU PLANBAR

Materiały graficzne pochodzą ze strony
www.precast-software.com