Prefabrykacja – PLANBAR

BIM w automatyzacji procesu projektowania konstrukcji prefabrykowanych

Nowe technologie, wykorzystywane do realizacji elementów prefabry­kowanych, oferują nowoczesne rozwiązania, pozwalające na automatyzację procesu projekto­wania oraz redukcję kosztów przez ograniczenie przeróbek i kolizji. W prefabrykacji BIM występuje jako komponent usprawniający i integra­cyjny pomiędzy procesem projektowa­nia i procesami realizacji.

Artykuł został opublikowany w: PRZEWODNIK PROJEKTANTA -NR 3/2019 (LIPIEC–WRZESIEŃ)

Autorzy: mgr inż. Kostiantyn Protchenko, mgr inż. Krzysztof Kaczorek