Prefabrykacja – PLANBAR

Bony na cyfryzację

Skorzystaj z okazji!

Bony na cyfryzację to dotacja dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w obszarze cyfryzacji.
Dofinansowaniem zostaną objęte projekty, które mają na celu zwiększenie wykorzystania technologii cyfrowych, a w tym zakup lub licencjonowanie oprogramowania, sfinansowanie usług niezbędnych do wdrożenia rozwiązania cyfryzacyjnego, a także – w ograniczonym zakresie – zakup środków trwałych niezbędnych do wdrożenia cyfryzacji.
O dofinansowanie będą mogły ubiegać się projekty polegające na wprowadzeniu (wdrożeniu) przez MŚP innowacji procesowej (nowy lub znacząco ulepszony proces w przedsiębiorstwie) poprzez wykorzystanie technologii cyfrowych.
Co ważne, projekt powinien wpływać korzystnie na zmianę już funkcjonujących w przedsiębiorstwie procesów. Korzyści mogą odnosić się do samego przedsiębiorstwa, jego pracowników, odbiorców rynkowych (klientów, dostawców). Projekt może dodatkowo polegać na wdrożeniu innowacji produktowej (wprowadzony na rynek nowy lub znacząco ulepszony produkt co najmniej w stosunku do dotychczasowych produktów przedsiębiorcy).
Celem działania jest zapewnienie wsparcia finansowego dla MŚP na realizację działań mających na celu zwiększenie wykorzystania technologii cyfrowych, w tym na zakup lub licencjonowanie oprogramowania, usług szkoleniowych i doradczych niezbędnych do wdrożenia rozwiązania cyfryzacyjnego oraz środków trwałych niezbędnych do wdrożenia cyfryzacji i dostosowania modelu działalności w wyniku pandemii koronawirusa oraz przygotowania się na przyszłe epidemie.
Zakupy tego typu będą objęte dofinansowaniem na poziomie 85%.

Kiedy?
Nabór wniosków rozpocznie się 20 września a zakończy 20 października 2021. PARP zastrzega jednak, że jeżeli kwota dofinansowania złożonych w ramach naboru wniosków o dofinansowanie przekroczy 120% budżetu, termin składania wniosków o dofinansowanie może ulec skróceniu. Warto zatem złożyć wniosek jak najszybciej.

Dla kogo?
O dofinansowanie w konkursie „Bony na cyfryzację” będą mogły się ubiegać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (czyli w uproszczeniu firmy zatrudniające do 250 pracowników). Preferowane są branże, które szczególnie ucierpiały w wyniku pandemii koronawirusa.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?
Usługi doradcze i szkolenia w tym zakup maszyn i urządzeń, sprzętu komputerowego a także sprzętu związanego z przesyłaniem lub magazynowaniem danych.
Środki trwałe w tym w formie licencji (z wyłączeniem standardowego oprogramowania biurowego czy księgowego).
Usługi programistyczne/zakup oprogramowania
Usługi branżowe, technologiczne, prawne oraz biznesowe, a także szkolenia wspomagające
wdrożenie cyfryzacji

Poziom dofinansowania
Wsparcie udzielane w formie pomocy de minimis.
Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowanych: 85%
Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu – 60 tys. PLN
Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu – 300 tys. PLN

Jesteś zainteresowany? 
– skontaktuj się z nami

Napisz do nas, a wyślemy Ci dokładną instrukcję, jak uzyskać dofinansowanie.