Prefabrykacja – PLANBAR

Przejście z 2D do BIM w projektowaniu konstrukcji

Dynamiczny rozwój rynku budowlanego na świecie w ciągu ostatnich lat jest przyczyną całkowitej przemiany przebiegu procesu inwestycyjno-budowlanego z modelu DBB (ang. Design-Bid-Build) do IPD (ang. Integrated Project Delivery). Przyczynami tej transformacji są gwałtowny wzrost poziomu urbanizacji i gęstości zaludnienia, jak również rozwój technologii wykorzystywanej w budownictwie, a tym samym większa złożoność konstrukcji oraz silniejsza presja redukcji czasu i kosztów.

Artykuł został opublikowany w: PRZEWODNIK PROJEKTANTA -NR 4/2019 (PAŹDZIERNIK–GRUDZIEŃ)

Autorzy: mgr inż. Kostiantyn Protchenko, dr inż. Krzysztof Kaczorek