Prefabrykacja – PLANBAR

Szanowny Panie Piotrze,

Chciałbym omówić najważniejsze aspekty pracy w programie w zakresie Pana interesującym. Umownie można podzielić ten film na opracowanie stropów filigran (od minuty 1.48) oraz na projektowanie elementu powierzchniowego konstrukcji monolitycznej (od minuty 8.15). Ideą jest opracowanie całości w jednym modelu, ale ze względu na to, że nie wiem, jaka jest ogólna grubość stropu, wysokość kondygnacji, stosowane materiały itp., „na szybko” skopiowałem strop obok i wprowadziłem do niego zbrojenie jako do konstrukcji monolitycznej.

Stropy filigran
Najlepiej wprowadzać stropy typu filigran w kształcie zamkniętych „obrysów”, gdy jest stosowana standardowa (lub „połówkowa”) szerokość płyt, to wystarczy zrobić 1 kliknięcie w środku obrysu, natomiast dla płyt 1-5 musiałem ręcznie wprowadzić odległość. Rozkład zbrojenia definiuje się w Katalogach zbrojenia, wymiary płyt pod każdą wytwórnię tak samo definiuje się jeden raz w Katalogach.
Szablony arkuszy (wygląd dokumentacji) oraz zestawienia zbrojenia można dostosować według własnej wizji. Ilość arkuszy, co pokazane na rysunkach, tabele rysunkowe itp. tworzy się tylko jeden raz na początku. W filmie pokazałem 2 przykładowe szablony: pierwszy zawiera 2 arkusze A4 (pierwszy to szalunek + kratownice, drugi to zbrojenie), drugi szablon – wszystko razem na jednym arkuszu.
Program automatycznie numeruje stropy i wprowadza wszystkie zmienne (zbrojenie, tonaż) w opisie pod numerem pozycji. Wygląd i opis (co jest zawarte w opisie, np. dodatkowo „numer kondygnacji”) może zmienić użytkownik. Nadawać numery pozycji można rozróżniając geometrię płyt (u Pana w projekcie identyczne płyty miały ten sam numer) lub każda płyta może mieć kolejny numer – decyduje użytkownik. 
Co do samych filigranów, liczba kliknięć, gdy wszystko jest ustawione prawidłowo dla jednego takiego obrysu (razem z generowaniem wszystkich pokazanych plików pdf) wynosi równo 10.

Zbrojenie elementu powierzchniowego konstrukcji monolitycznej
Przechodząc do zbrojenia monolitycznego należy pierw stworzyć widoki oraz przekroje do konkretnego elementu, pozwoli to lepiej rozróżniać co jest pokazane (na przykład „zbrojenie górą” „zbrojenie dołem”, „dozbrojenie otworów” itp.). W zasadzie wystarczy jeden widok, na filmie pokazałem też, że można stworzyć widoki/przekroje 3D do celów ulepszenia dokumentacji, następnie można przejść do zbrojenia powierzchniowego.
Jeden widok – liczba kliknięć 3.

Zbrojenie powierzchniowe do konstrukcji monolitycznych wprowadza się w podobny sposób. Należy wybrać jeden punkt w środku obrysu, wskazać jaka powinna być otulina od wszystkich stron, maksymalna długość zbrojenia, średnica, rozstaw prętów, zakład prętów, sposób ich zliczania oraz opisywania.
Przy automatycznym opisie i wcześniej zdefiniowanych parametrach rozstawu zbrojenia, liczba kliknięć – 6; przy siatkach zbrojeniowych mniej – 4.
Zestawienie zbrojenia (lub siatek) może być wykonane do jednego/kilku elementów (w zależności od tego, co zaznaczymy) lub może być połączone z tym, co jest pokazane na ekranie (na przykład cały projekt/jedna kondygnacja).
Liczba kliknięć dla wygenerowania jednego zestawienia – 3.

Podsumowując, taki obrys na 5 płyt razem z wygenerowaniem dokumentacji pod warunkiem, że płyty są o standardowej (lub „połówkowej”) szerokości i wszystko jest właściwie ustawione – cała praca na takim odcinku zajmuje 20-22 kliknięcia.